Seite drucken

[Wersja do druku]

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

T-Systems

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


(1) Ochrona i bezpieczne przetwarzanie danych, mają dla nas duże znaczenie. Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom, na zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych została wyznaczona firma T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Posiadająca wieloletnie doświadczenie firma T-Systems MMS wspiera nas we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych i technologicznych.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało opracowane na podstawie przepisów prawa: artykuł 12 i 13 rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).


Przedwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa: art. 6 ust. 1 b) RODO w celu spełnienia warunków umowy lub do wykonania niezbędnych czynności przedumownych, które mają miejsce na wniosek Klienta.


Niniejszym informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi określane są informacje typu nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail czy aktywność na stonie internetowej, które mogą być przyporządkowane do konkretnego Klienta.


(2) Za zgodność z art. 4, ust. 7 RODO odpowiada


simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlin


Telefon: 800707041 (bezpłatnie | Pn.-Pt. godz. 09:00 - 18:00)

E-Mail: [email protected]


Nasi specialiści w dziedzinie ochrony danych osobowych są osiągalni pod adresem e-mail: [email protected].


(3) W chwili nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Klienta dane (obowiązkowe informacje: adres e-mail, treść wiadomości) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Klienta. Możemy przetwarzać również podane przez Klienta dane aby poinformować go o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesłać e-mail z informacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Powstałe w tym kontekście dane usuwamy po tym, jak przechowywanie ich nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania danch.


(4) Jeśli dla poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług usługodawców kontraktowych lub chcielibyśmy wykorzastać dane Klienta do celów reklamowych, Klient zostanie szczegółowo poinformowany przebiegu odpowiednich procesów. Przy tym określamy również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.


§ 2 Prawa Klienta


Zgodnie z RODO Klientowi przysługują następujące prawa:Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, usunięcie i poprawienie danych, wnioski o przekazanie danych lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy wysyłać pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres


simplesurance GmbH

persönlich/vertraulich

Datenschutzbeauftragter

Hallesches Ufer 60

10963 Berlin


E-Mail: [email protected]

Telefon: 800707041 (bezpłatnie | Pn.-Pt. godz. 09:00 - 18:00)


Pragniemy również podkreślić, że Klient może w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi art. 21 RODO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej stroniy internetowej.


(1) W celu skorzystania ze strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie zarejestruje się lub w inny sposób nie przekaże nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Gdy Klient chce obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO):(2) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie zapisywanie są na komputerze Klienta w chwili korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w przeglądarce z której korzysta Klient i przez którą przepływają pewne informacje do miejsca, które je ustawia (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego aby oferta internetowa była dla użytkownika ogólnie bardziej przyjazna i efektywna.


(3) Stosowanie plików cookie:

a) Ta strona używa następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:


b) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki


c) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i odmówić akceptacji na przykład cookies innych firm lub wszystkich cookies. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.


d) Używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika na ptrzeby przyszłych wizyt na naszej stronie, jeżeli posiada on u nas konto. W przeciwnym razie użytkownik będzie musiał zalogować się ponownie przy każdej wizycie.


§ 4 Przekazywanie danych


Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.


Dane osobowe Klienta przekazujemy osobom trzecim tylko w przypadku gdy


§ 5 Korzystanie z naszego sklepu internetowego


(1) Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcie umowy konieczne jest podanie nam danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i umowy. Informacje wymagane do realizacji zamówień są zaznaczone oddzielnie, natomiast dalsze informacje są podawane dobrowolnie. Podane przez Klienta dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W związku z tym możemy przekazać dane Klienta dotyczące płatności naszemu podmiotowi bankowemu. Podstawą prawną ku temu jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. b RODO.


(2) Możemy również przetwarzać podane przez Klienta dane w celu poinformowania go o innych intresujących produktach z naszego portfolio lub przesłania e-maili z informacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] bez ponoszenia innych kosztów, niż te wynikające z podstawowej taryfy transmisji danych.


(3) Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ogrniczamy przetwarzanie danych, tzn. Będą one wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków prawnych.


(4) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych Klienta, a w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.


§ 6 Korzystanie z programu Salesforce


W celu opracowynia zapytań Klienta i komunikacji z nim przez pocztę elektroniczną czy telefonicznie, dane osobowe Klienta są przechowywane i przetwarzane w naszym systemie CRM ( (Salesforce Service Cloud & Salesforce Marketing Cloud). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. System CRM jest obsługiwany przez Salesforce Inc. Dane Klienta (firma, dane kontaktowe, adres, numer telefonu,e-mail, użytkownicy aplikacji (imię nazwisko, adres e-mail) oraz pozwolenia marketingowe) będą szyfrowane w niezmienionej postaci (tj. bez zachowania anonimowości czy pseudonimów) zgodnie ze standardową procedurą, a następnie udostępniane przez Salesforce w Europie, Kanadzie i USA. Szyfrowanie sprawia, że dane Klienta są niedostępne dla samej firmy Salesforce. Salesforce podporządkował się polityce ochrony danych UE-USA www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Polityka prywatności Salesforce jest dostępna na stronie internetowej: www.salesforce.com/de/company/privacy abrufbar.


Poprzez ten system przechowujemy informacje dotyczące wykorzystania poczty elektronicznej (mailing, otwieranie, klikanie) w celu ulepszenia naszych usług dla Klienta i dostarczenia mu bardziej optymalnych informacji. W każdej chwili Klient oczywiście może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w tym kontekście.


§ 7 Korzystanie z wtyczek do portali społecznościowych


(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do mediów społecznościowych Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram. Używamy tzw. rozwiązania z podwójnym kliknięciem. Oznacz to, że podczas otwierania naszej witryny, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu pola nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy Klientowi możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole a tym samym jego aktywację, dostawca wtyczek otrzymuje informcje, że Klient odwiedził odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebook und Xing, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu, zgodnie z danymi dostawcy w Polsce. Po aktywacji wtyczki dane osobowe są przekazywane przez użytkownika do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (dla dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przez kliknięciem na szare pole w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.


(2) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania, okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.


(3) Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane o Kliencie jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w przypadku prezentacji reklamy konsumpcyjnej i służy do poinformowania innych użytkowników o aktywności Klienta na naszej stronie internetowej. Klient ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profili użytkowników, przy czym musi się on skontaktować z odpowiednim dostawcą wtyczek aby z tego prwa skorzystać. Poprzez wtyczki oferujemi Klientowi możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Klientów. Podstawą prawną do korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO.


(4) Dane są przechowywane niezależnie od tego, czy Klient posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeśli jest zalogowany u dostawcy wtyczki, jego dane zebrane u nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Gdy Klient kliknie aktywowany przycisk, np. połączy się ze stroną, dostawca wtyczek również zapisze te informacje w koncie użytkownika i publicznie udostępni je kontaktom użytkownika. Zalecamy po użyciu sieci społecznościowej regularne wylogowywanie się z niej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczek.


(5) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przechowywania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, zgodnie z poniższym powiadomieniem. Dostarczą one również więcej informacji na temat praw Klienta i ustawień prywatności.


(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL wraz z ich danymi dotyczącymi ochrony danych:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php ; dalsze informacje o gromadzeniu danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other - applications jak również www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy.


e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


f) Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388 ; Facebook podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dostępne na stronie: https://instagram-basics.de/datenschutzerklaerung .


§ 8 Integracja filmów wideo z YouTube


(1) W naszej ofercie internetowej umieściliśmy filmy na You Tube, które są przechowywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie zostały zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony danych“, tzn. żadne dane o Kliencie jako użytkowniku nie będą przesłane do YouTube, jeśli Klient nie odtwarza filmów wideo. Dane, o których będzie mowa w akapicie drugim, będą przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzane są filmy. Nie mamy żadnego wpływu na transmisję danych.


(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o tym, że Klient wywołał odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. Jest to niezależne od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które zalogowany jest Klient, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli Klient jest zalogowany na Google, dane jego będą powiązane bezpośrednio z jego kontem. Gdy Klient nie chce być skojarzony z profilem na YouTube, musi wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube przechowuje dane Klientów jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu rozpowszechnienia reklamy marketingowej i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. Klient ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profilu użytkownika, przy czym musi skontaktować się z YouTube, aby z tego prawa skorzystać.


(3) Więcej informacji na temat celu, zakresu gromadzenia i przechowywania danych osobowych przez YouTube znajduje się w orzeczeniu o ochronie danych. Znajdują się tam również dalsze informacje o prawach Klienta i możliwościach ustawień ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google przetwarza dane osobowe Klienta również w USA i podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .


§ 9 Korzystanie z Google Analytics


(1) Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Klienta z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam ograniczony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i użytkowaniem internetu.


(2) Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.


(3) Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych genarowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


(4) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()". W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie ograniczonej, co pozwala wykluczyć relację osobistą. Jeśli zebrane dane osobowe są osobiste, dostęp do nich zostanie natychmiast zablokowany, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.


(5) Google Analytics używamy do analizowania użytkowania naszej strony internetowej i regularnegojej ulepszania. Dzięki pozyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę czyniąc ją tym samym bardziej interesującą dla Klienta. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podporządkował się polityce prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO.


(6) Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: www.google.com/analytics/terms/de.html , wgląd do informacji o ochronie danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.


(7) Ta strona wykorzystuje również Google Analytics pozyskane z urządzeń analizy przepływu odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Pozyskiwaną z urządzeń analizę użytkownika Klient może w koncie Klienta dezaktywować w zakładce „Moje dane“, „dane osobowe“


§ 10 Stosowanie reklam typu Bing Ads


Ta strona korzysta z internetowego programu reklamowego Bing Ads, oferty firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W tym kontekście stosuje się śledzenie konwersji.


Jeżeli Klient trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam typu Bing, akywność pliku cookie zostnie ustawiona na 30 dni. W tym czasie wraz z Bing Ads możemy rozpoznać, że użytkownik został przekierowany na naszą stronę.


Ten plik cookie służy do generowania statystyk które anonimowo oceniają, czy do sprzedaży doszło za pośrednictwem tego kontaktu. Analiza ta służy do rozliczenia i oceny reklam i nie zawiera żadnych danych osobowych użytkownika.


§ 11 Korzystanie z konwersji Google Adwords


(1) Korzystając z oferty Google Adwords, zwracamy uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy stwierdzić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani pokazaniem interesujących dla Klienta reklam, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla użytkownika i uzyskać rzetelną kalkulację kosztów reklamy.


(2) Te nośniki reklamy, są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Server“. W tym celu wykorzystujemy cookies serwera reklam „Ad Server“, które za pomocą pewnych parametrów umożliwiają pomiary sukcesu, wyświetleń reklam czy kliknięć użytkowników. Jeżeli Klient trafi na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika. Ten typ pliku cookie traci ważność zazwyczaj po 30 dniach i nie ma na celu identyfikacji użytkownika.Zadaniem cookie tego typu jest analiza wyników i zapisywanie unikalnego identyfikatora cookie (Unique Cookie-ID), liczby i częstotliwości wyświetleń reklam na danej pozycji (Frequency), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji post-view), informacje o rezygnacji (Opt-out-Informationen- zaznaczenie, że nie życzy sobie tego typu kontaktu).


(3) Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta Adwords, a plik cookie przechowywany na jego komputerze nie wygasł, Google i jego klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowch klientów Adwords. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramyach wyżej wymienionych działań reklamowych. Jedynie otrzymujemy od Google analizy statystyczne, na podstawie których można stwierdzić które z zastosowanych działań reklmowych są wyjątkowo skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych związanych z wykorzystaniem materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.


(4) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych które są pozyskiwane i przechowywane przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Klienta zgodnie z naszą wiedzą: poprzez integrację konwersji AdWords, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej witryny internetowej lub kliknął naszą reklamę. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z usług Google, Google może połączyć wizytę użytkownika na stronie z kontem użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google, lub się nie zalogował, może się zdarzyć, że usługodawca uzyska i zachowa adres IP użytkownika.


(5) Klient może uniemożliwić udział w tej procedurze monitorowania na różne sposoby:


a) dzięki odpowiedniemu ustawieniu oprogramowania przeglądarki, w szczególności przez deaktywację cookies firm trzecich, co sprawi, że użytkownik nie będzie otrzymywał reklam od innych dostawców;


b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www. googleadservices. com", www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienia te zostaną usunięte, jak tylko użytkownik skasuje cookie;


c) przez deaktywację opartych na zainteresowaniach użytkownika reklam dostawców, którzy są częścią samoregulującej kampanii „About Ads“ („O reklamach“), za pośrednictwem linku www.aboutads.info/choices , to ustawienie jest jednak ksowane w przypadku usunięcia plików cookie;


d) poprzez trwałą deaktywację w przeglądarkach Firefoks, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin . Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej oferty może okazać się niemożliwe.


(6) Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/de/policies/privacy / https://services.google.com/sitestats/de.html . Alternatywnie można również odwiedzić stronę internetową Sieciowej Inicjatywy Reklamowej - Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem www.networkadvertising.org . Google podporządkował się polityce prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .


§ 12 Korzystanie z reklamy typu Google Remarketing


Oprócz konwersji haseł używamy aplikacji Google Remarketing. Jest to proces, za pomocą którego chcielibyśmy się ponownie skontaktować z Klientem. Aplikacja ta pozwala na wyświetlanie naszych reklam, gdy Klient kontynuuje korzystanie z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce użytkownika, które służą Google do zapisywania i oceny zachowań użytkownika podczas odwiedzania przez niego różnych witryn internetowych. W ten sposób Google może określić poprzednią wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej. Zgodnie z własnymi oświadczeniami Google nie łączy danych zebranych w kontekście remarketingu z danymi osobowymi użytkownika, które mogą być przechowywane przez Google. Według Google do remarketingu używana jest w szczególności pseudonimizacja.


§ 13 Korzystanie z reklam na Facebooku


Strona ta korzysta z internetowego programu internetowego Facebook Ads, wtyczki społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). W tym kontekście stosowana jest konwersja i śledzenie odbiorców (Conversion- und Audience-Tracking).


Pluginy społecznościowe to małe programy lub pakiety programów, które są zintegrowane w celu podłączenia ich do portali społecznościowych, w tym wypadku na Facebooku. Wtyczki społecznościowe działają w taki sposób, że przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego dostawcy mediów społecznościowych już po wywołaniu strony internetowej. Dane użytkownika zapisywane są przez serwer zewnętrzny. W ten sposób odpowiedni dostawca mediów społecznościowych otrzymuje różne informacje o użytkowniku i ma możliwość analizy zachowań internautów.


Jeśli do naszej strony internetowej Klient został przekierowany bezpośrednio poprzez reklamy na Facebooku (Facebook Ads), aktywność pliku cookie będzie ustawiona na 30 dni. W tym czasie my i Facebook możemy rozpoznać, że użytkownik nadal odwiedzał naszą stronę.


Ten plik cookie służy do generowania anonimowych statystyk i kryteriów kierowania reklam. Anonimowe oceny służą do ustalenia, czy sprzedaż została wygenerowana za pośrednictwem kontaktu reklamowego, w celu rozliczenia, oceny i zlecania reklam. Ten typ cookie nie zawiera żadnych danych osobowych użytkownika. Jeśli Klient nie życzy sobie, aby za pośrednictwem naszej strony internetowej Facebook zbierał jesgo dane, powinien wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.


§ 14 Newsletter


Z poniższymi informacjami informujemy o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o prawie Klienta do rezygnacji. Zapisując się do naszego newslettera Klient zgadza się na jego odbiór i opisane procedury.


Treść newslettera

Biuletyny, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") będziemy wysyłać wyłącznie za zgodą odbiorców lub zgodnie z ustawą prawną. Zgoda użytkownika jest miarodajna, jeżeli w ramach rejestracji do newslettera, jego tresci zostały konkretnie opisane. Uogólniając nasz newsletter zawiera informacje na tematy związane z ubezpieczeniami.


Procedura podwójnej akceptacji „Double-Opt-In“ i rejestracja

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze podwójnej akceptacji (Double-Opt-In). Oznacza to, że po rejestracji Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail.


Zapisy do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapamiętanie czasu zalogowania jak i czasu potwierdzenia, oraz adresu IP. Również zmiany danych zapisanych za pomocą MailChimp są rejestrowane.


Korzystanie z usługodawców "MailChimp" i "Mandrill“

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem "MailChimp", platformy dystrybucji newslettera amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy e-mail naszych odbiorców newslettera, jak również ich, w tym kontekście opisane dalsze dane, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera na nasze zlecenie. Ponadto, według własnych informacji MailChimp może wykorzystywać te dane w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji, wysyłania i prezentacji newslettera lub w celach ekonomicznych, do określenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednakże MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera do kontaktu z nimi lub przekazywania ich osobom trzecim.

Wierzymy w niezawodność i bezpieczeństwo IT oraz danych MailChimp. MailChimp posiada certyfikat zgodności z umową o ochronie danych "Tarcza Prywatności" (Privacy Shield) zawartą między USA a UE i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UE w zakresie ochrony danych. Ponadto, wraz z firmą MailChimp, opracowaliśmy "Aneks do umowy o przetwarzaniu danych" (Data-Processing Addendum). Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych Klientów, przetwarzać je w naszym imieniu zgodnie z przepisami o ochronie danych, a w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim. Przepisy MailChimp dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj.


Dane rejestracyjne

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail.


Badania i analizy statystyczne

Newsletter wyposażony jest w "web-beacon", czyli plik w rozmiarze pikseli, który jest pobierany z serwera MailChimp przy otwieraniu biuletynu. W ramach tego pobrania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne , czas dostępu lub grupy docelowe i ich odczytywanie w oparciu o lokalizację (którą można określić za pomocą adresu IP).

Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednakże ani my, ani MailChimp nie staramy się obserwować indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.


Dostęp online i zarządzanie danymi


W tym kontekście informujemy, że na stronach internetowych MailChimp używane są pliki cookie, a zatem dane osobowe są przetwarzane przez MailChimp, jej partnerów i usługodawców (np. Google Analytics). Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie tych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności MailChimp. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na możliwość sprzeciwu wobec gromadzenia danych do celów reklamowych na stronach: www.aboutads.info/choices und www.youronlinechoices.com (dla obszaru europejskiego)


Wypowiedzenie /Rezygnacja z subskrypcji

W każdej chwili Klient może wypowiedzieć nasz newsletter, tzn. cofnąć swoją zgodę na jego otrzymywanie. Tym samym Klient wycofuje zgodę na jego wysyłkę za pośrednictwem MailChimp, i zgodę na analizę statystyczną. Oddzielne anulowanie wysyłki za pośrednictwem MailChimp lub analizy statystycznej nie jest niestety możliwe.

Na końcu każdego newslettera znajduje się link do jego anulowania. Alternatywnie można również zrezygnować z subskrypcji tutaj .


Podstawy prawne rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy, że zgoda K`ienta na przesyłanie adresów e-mail opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO oraz § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Korzystanie z usługodawcy MailChimp, przeprowadzanie badań i analiz statystycznych oraz zachowywanie przeboegu procedury rejestracyjnej, opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i systemowo bezpiecznego newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników.


Korzystanie z usług dostawcy usług Emarsys

Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin; www. emarsys. com/de) jest również odpowiedzialna za obsługę techniczną wysyłki newslettera oraz austriacką firmą z siedzibą w Berlinie, która dostarcza oprogramowanie i infrastrukturę do wysyłania wiadomości elektronicznych w oparciu o wyrażoną uprzednio zgodę. Emarsys jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec odbiorców takich komunikatów i stosuje politykę zerowej tolerancji dla spamu. Emarsys wykorzystuje preferencje zebrane z pseudonimowego profilu użytkownika co do treści i projektu newslettera i łączy adres e-mail z profilem użytkownika w celu wysłania spersonalizowanego biuletynu o ile Klient wyraził uprzednio nato zgodę w poniżej opisany sposób.


Ponadto Emarsys oferuje różne opcje analizy sposobu otwierania i wykorzystywania wysłanych newsletterów, np. do ilu użytkowników wysłano wiadomość e-mail, czy wiadomość została odrzucona i czy po otrzymaniu wiadomości e-mail użytkownicy wypisali się z listy. Analizy te są jednak tylko związane z grupą i nie są wykorzystywane przez nas do oceny indywidualnej.


Po rejestracji Emarsys przesyła Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji ("podwójne wyrażenie zgody / double opt-in"). Jeśli Klient nie chce już otrzymywać naszego newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji klikając na link rezygnacji zawarty na końcu każdego newslettera.


Więcej informacji na temat ochrony danych przez Emarsys można znaleźć tutaj: www.emarsys.com/en/privacy-policy.


Pragniemy również podkreślić, że Klient może w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi art. 21 RODO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego.


§ 15 Marketing afiliacyjny


Niniejsza strona korzysta z afiliacyjnych sieci reklamowych belboon belboon (www.belboon.de, belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, D-10178 Berlin), AWIN (www.awin.com, AWIN AG, Eichhornstraße 3, D-10963 Berlin) i Affilinet (www.affili.net, affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, D-80637 München). W ramach których stosuje się odpowiednie ścieżki śledzenia konwersji.


Jeśli użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową za pośrednictwem nośnika reklamowego jednej z tych sieci afiliowanych, aktywność pliku cookie zostanie ustawiona na 90 dni. W tym czasie my i odpowiednia sieć partnerska możemy rozpoznać, że użytkownik został przekierowany na naszą stronę. Te pliki cookie służą jedynie do prawidłowego przyporządkowania sukcesu materiału reklamowego i rozliczenia go w sieci reklamowej. Plik cookie zawiera tylko informacje o tym, kiedy dany nośnik reklamowy został kliknięty na urządzeniu docelowym. Cookies śledzące służą do zapisywania poszczególnych ciągów cyfr, które nie mogą być jednak przypisane do poszczególnego użytkownika, a które służą do dokumentowania programu partnerskiego reklamodawcy (Advertisers), wydawcy (tj. na którego stronie internetowej został wyświetlony nośnik reklamowy) oraz czasu działania użytkownika (kliknięcie lub wyświetlenie). Odpowiednia sieć partnerska gromadzi również informacje o terminalu, z którego realizowana jest transakcja, np. adres IP, system operacyjny i użyta przeglądarka.


Dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane przez afiliacyjne sieci partnerskie.


Jeśli Klient nie chce brać udziału w śledzeniu, może sprzeciwić się temu uniemożliwiając instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki (opcja deaktywacji). Nie są one wtedy uwzględniane w statystykach konwersji.


§ 16 Stosowanie Criteo


Nasza strona używa plików cookie/identyfikatorów reklamowych do celów reklamowych. W ten sposób możemy pokazać naszą reklamę odwiedzającym zainteresowanym naszymi produktami na partnerskich stronach internetowych, aplikacjach i w e-mailach. Technologie retargetingu wykorzystują ciasteczka lub identyfikatory reklamowe i wyświetlają reklamy w oparciu o poprzednie zachowania użytkownika. Aby zrezygnować z tej reklamy, prosimy odwiedzić następujące strony internetowe: www. networkadvertising. org/choices / www. youronlinechoices. com.


Informacje takie jak np. techniczne identyfikatory pozyskane z danych rejestracyjnych Klienta z naszej strony internetowej lub systemu CRM możemy wymieniać z naszymi niezawodnymi partnerami. Przez to możemy zaoferować Klientowi doświadczenie płynnego użytkowania i połączenia urządzeń lub środowisk z których korzysta użytkownik. Polityka prywatności Criteo znajduje się na stronie www.criteo.com/de/privacy.

§ 17 Bezpieczna płatność


Dokonując płatności za polisę ubezpieczeniową Klient nie podejmuje żadnego ryzyka. simplesurance przekazuje dane kontaktowe Klienta oraz zamówione ubezpieczenie partnerom Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) lub PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) w oddzielnych, specjalnie zaszyfrowanych forularzach. Po czym Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwerów bezpieczeństwa partnerów, gdzie wprowadza wymagane informacje o płatności. Dane dotyczące płatności są wprowadzane wyłącznie przez certyfikowanych zewnętrznych dostawców usług płatniczych. simplesurance nie przechowuje żadnych danych związanych z płatnościami, takich jak dane karty kredytowej czy dane konta.


§ 18 Zapytania Klientów za pośrednictwem Zendesk


Do opracowania zapytań Klientów używamy widżetu wsparcia technicznego Zendesk, platformy obsługi Klienta Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. W związku z powyższym, za pośrednictwem naszej strony internetowej gromadzone są niezbędne dane, takie jak nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytania Klientów.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych Zendesk znajduje się w polityce prywatności Zendesk pod adresem http://www.zendesk.com/company/privacy.


Jeżeli Klient skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe podane przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia konkretnego zapytania. Udostępnione dane będą traktowane jako poufne. Podane dane oraz historia wiadomości w naszym punkcie serwisowym zostaną zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz w celu ułatwienia późniejszego kontaktu. Podstawą prawną jest umowa o realizację zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO z firmą Zendesk, która z kolei posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA (Privacy Shield).


§ 19 Korzystanie z eKomi


W celu dokonania oceny naszego produktu i naszego sklepu internetowego, Klienci składając zamówienie mają możliwość wystawienia odpowiedniej oceny. Odbywa się to wyłącznie na zasadzie dobrowolności i dopiero po kliknięciu na wysłany link. Dane Klienta (adres e-mail i identyfikator zamówienia lub nazwa) zostaną przekazane wyłącznie niezależnemu usługodawcy eKomi eKomi (www.ekomi.de, eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, D-10969 Berlin) eKomi otrzyma dane Klienta jedynie w celu uzyskania opinii o simplesurance. Przetwarzanie danych przez eKomi jest zautomatyzowane. Klient ma prawo rezygnacji oceny nie klikając na link i nie wysyłając formularza oceny. Każde użycie, które już miało miejsce, może zostać odwołane.


§ 20 Bezpieczeństwo danych


Na stronie internetowej, podczas wizyty na niej wykorzystujemy popularną metodę TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę Klienta. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka Klienta nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy z technologii 128-bit v3. O tym, czy jedna strona naszej witryny jest przesyłana w zaszyfrowanej formie, Klient może rozpoznać po symbolu zamknięty klucza lub symbolu kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.


Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Klienta przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.


§ 21 Usuwanie danych


Dane osobowe Klienta zostaną usunięte, jeśli nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi ustawoami o czasie przechowywania danych, jeśli Klient wystąpił z wnioskiem o ich usunięcie, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zapisane lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych.


§ 22 Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych


Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest ważne i posiada aktualny status od października 2019 r.W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Aktualną deklarację ochrony danych można wywołać i wydrukować w dowolnym momencie na tej stronie internetowej.


Seite drucken