Dane firmy

simplesurance.pl należy do

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
D-10785 Berlin
Niemcy

Telefon: 800707041 (bezpłatnie | Pn.-Pt. godz. 09:00 – 18:00)
E-Mail: support.pl [at] simplesurance.com

ID podatku obrotowego: DE283131437

Zarząd:

Robin von Hein, Dr. Clemens Dietrich, Joachim von Bonin, Manuel Kester

Rejestr handlowy:

Firma simplesurance GmbH jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Charlottenburg z siedzibą w Berlinie, HRB 142163 B.

Zezwolenie i rejestracja:

simplesurance GmbH jest wpisana do rejestru pośredników zgodnie z § 34d, ust. 10 niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej (zwana w skrócie GewO) jako agent ubezpieczeniowy w rozumieniu prawa Republiki Federalnej Niemiec zgodnie z § 34d, ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej pod numerem rejestru: D-KE16-N09NS-41.

Wpis do rejestru pośredników można sprawdzić w Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK)

Breite Straße 29
10178 Berlin, Niemcy
Tel.: 0049 180 600 585 0 (koszt połączenia z numeru stacjonarnego: 20 eurocentów/ połączenie, z telefonu komórkowego: maksymalnie 60 eurocentów / połączenie)
www.vermittlerregister.info

Właściwy organ nadzoru:

Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin
Fasanenstraße 85
10623 Berlin, Niemcy
Tel.: 0049 30 31510 – 0
www.ihk-berlin.de

Regulacje prawne totyczące działalności:

Platforma Komisji UE do rozstrzygania sporów z e-sklepami: http://ec.europa.eu/consumers/odr