Wersja do druku
wspierana i sprawdzona przez:
T-Systems

Polityka prywatności

§ 1 Informacje o zbieraniu danych osobowych

(1) Ochrona i bezpieczne obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi są dla nas ważne. Aby sprostać stale rosnącym wymogom, firma T-Systems Multimedia Solutions GmbH została powołana jako zewnętrzny inspektor ochrony danych. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, dzięki gromadzonemu przez lata know-how, jesteśmy wspierani przez T-Systems MMS celem uwzględnienia wymagań prawnych i technologicznych.

Niniejszą Polityką prywatności wypełniamy swój obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być z Tobą powiązane, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

Tel.: 800707041 (linia bezpłatna | pn. – pt., w godz. 09:00 – 18:00)
e-mail: support.pl@simplesurance.com

Naszego inspektora ochrony danych osobowych znajdziesz po adresem dataprotection@simplesurance.de.

(3) Kiedy kontaktujesz się z nami drogą mailową lub za pomocą formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (informacje obowiązkowe to: Twój adres mailowy, treść przesłanej przez Ciebie wiadomości) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podane przez Ciebie dane możemy również przetwarzać w celu informowania Cię o innych ciekawych produktach z naszego portfolio lub w celu przesłania Ci e-maili z informacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@simplesurance.de bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami. Dane, które powstają w tym kontekście usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące obowiązku przechowywania.

(4) Jeśli do poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usługodawców kontraktowych lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o danych procesach. Podajemy przy tym także określone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

§ 2 Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

● prawo do zażądania informacji o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, ewentualnych odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania (art. 15 RODO);
● prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO);
● prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO);
● w określonych przypadkach w ramach art. 17 RODO prawo do zażądania usunięcia danych – w szczególności, gdy dane nie są już potrzebne do zamierzonego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub, jeśli cofasz Swoją zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO lub zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO;
● pod pewnymi warunkami masz prawo żądać ograniczenia danych, jeśli usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek usunięcia jest sporny (art. 18 RODO);
● do przenoszenia danych, tj. możesz otrzymać dane, które nam dostarczyłeś, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, takim jak CSV i, w razie potrzeby, przekazać je innym (art. 20 RODO);
● prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego na przetwarzanie danych

Wszelkie informacje, prośby o usunięcie i poprawienie danych, prośby o udzielenie informacji, zapytania dotyczące przenoszenia danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy przesyłać drogą mailową lub pocztą na

simplesurance GmbH
persönlich/vertraulich
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

E-mail: dataprotection@simplesurance.de
Tel.: 800707041 (linia bezpłatna | pn. – pt., w godz. 09:00 – 18:00)

Zwracamy również uwagę, że w każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi, zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) Podczas korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli się nie rejestrujesz lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne, aby wyświetlić Ci naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

● Adres IP
● Data i godzina zapytania
● Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
● Żądana treść (konkretna strona)
● Status dostępu / kod statusu HTTP
● Każdorazowa ilość przesyłanych danych
● Witryna internetowa, z której nadeszło żądanie
● Przeglądarka
● System operacyjny i jego interfejs
● Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Cookies
„Cookies” to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach
cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. Taki plik cookie może na przykład przechowywać zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. „Stałymi” lub „trwałymi” plikami cookie określa się cookie, które są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Tak może być na przykład zapisany status logowania, jeśli użytkownicy wyszukają go po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również zapisane zainteresowania użytkowników, które są używane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie pochodzące od tej osoby, nazywane są one „plikami cookie pierwszej kategorii”).
Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i oświadczamy to w ramach naszej Polityki prywatności i banerów dotyczących plików cookie.

Używamy technicznie niezbędnych plików cookie.
Podstawą prawną stosowania plików cookie jest istnienie uzasadnionego interesu w
zakresie stabilności i bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Na korzystanie z innych plików cookie uzyskujemy Twoją zgodę (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO) za pośrednictwem naszego banera plików cookie:

Ustawienia plików cookie

§ 4 Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Twoje dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko, jeśli:

● udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1, zdanie 1 lit. a RODO,
● Przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu Swoich danych,
● Na wypadek, że do przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO istnieje ustawowy obowiązek, oraz
● Jest to ustawowo dozwolone i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO konieczne do realizacji postanowień zawartej z Tobą umowy.

§ 5 Korzystanie z naszego sklepu internetowego

(1) Jeżeli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Ciebie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania umowy. Dane obowiązkowe, które są wymagane do realizacji umów, są oznaczone osobno; podanie dalszych informacji jest dobrowolne. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do naszego banku. Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

(2) Podane przez Ciebie dane możemy również przetwarzać w celu informowania Cię o innych ciekawych produktach z naszego portfolio lub w celu przesłania Ci e-maili z informacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzaniu temu może się w każdej chwili sprzeciwić wysyłając mail na adres dataprotection@simplesurance.de bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

(3) Opłacając Swoje umowy ubezpieczeniowe nie ponosisz żadnego ryzyka. Simplesurance przekazuje Twoje dane kontaktowe oraz zamówione ubezpieczenie do Partner Saferpay (www.saferpay.com, SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich), Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), Klarna (www.Klarna.com, Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja) lub PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg) w osobnych, specjalnie zaszyfrowanych formularzach. Następnie zostajesz automatycznie przekierowany na serwer bezpieczeństwa partnera, gdzie możesz wprowadzić wymagane informacje dotyczące płatności. Wprowadzanie danych dotyczących płatności odbywa się wyłącznie przez certyfikowanych zewnętrznych dostawców płatności. Simplesurance nie zapisuje żadnych danych związanych z płatnościami, takich jak informacje o karcie kredytowej lub koncie.

(4) Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Po dwóch latach ograniczamy jednak przetwarzanie, tj. Twoje dane będą mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wypełniania zobowiązań ustawowych.

(5) Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany za pomocą technologii TLS.

§ 6 Obecność online w mediach społecznościowych

Fanpage na Xing i LinkedIn

simplesurance GmbH prowadzi fanpage na Xing i LInkedIn. Strony te są prowadzone w oparciu o nasze uzasadnione interesy polegające na dostarczaniu aktualnych i pomocnych informacji oraz możliwości interakcji dla naszych użytkowników i odwiedzających oraz z naszymi użytkownikami i gośćmi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Za każdym razem, gdy strony simplesurance GmbH są odwiedzane w sieciach społecznościowych, generowane są różne dane, takie jak ilość przesłanych danych, używany adres IP lub czas dostępu. Operatorzy danej sieci używają plików cookie do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkowników. Jeśli użytkownik ma odpowiedni profil sieci i jest do niej zalogowany, przechowywanie i analiza odbywają się również poza danym urządzeniem.
Dostęp techniczny, a także dalsze wykorzystanie tych danych, które pojawiają się w ramach dostępu do fanpage, znajdują się z reguły u operatora sieci społecznościowej. simplesurance GmbH nie ma dostępu do zbieranych danych dotyczących użytkowania ani nie możemy określić, w jaki sposób dane te są wykorzystywane przez operatora sieci.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe może odbywać się poza UE lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych gromadzonych przez sieci społecznościowe, należy skontaktować się z odpowiednim operatorem danej sieci społecznościowej.

Polityki prywatności można znaleźć na stronach:

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

§7 Polityka prywatności na naszym fanpage’u na Facebooku

Pod adresem https://www.facebook.com/Simplesurance/ prowadzimy oficjalną stronę naszej firmy, tzw. „fanpage”, w serwisie społecznościowym Facebook.
Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych i zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
W niniejszej Polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu danych na naszej stronie firmowej w sieci społecznościowej Facebook. Wyjaśniamy również prawa, które przysługują użytkownikom tego fanpage’u w zakresie przechowywania i wykorzystywania ich danych osobowych.

1. Osobami współodpowiedzialnymi za działanie tej strony na Facebooku są:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“),
oraz
Simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin Niemcy
Umowę o współodpowiedzialności możesz znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zgodnie z tą umową Facebook Ireland przyjmuje na siebie główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przetwarzania danych Insights.

2. Inspektor ochrony danych:

Inspektor ochrony danych w firmie Facebook Ireland Ltd. dostępny jest pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „dane osobowe / poufne do inspektora ochrony danych” lub e-mailem pod adresem: dataprotection@simplesurance.de

3. Cele przetwarzania

Używamy danych w formie podsumowanej, dostępnych na Facebooku, aby posty i działania na naszej stronie na Facebooku czynić bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników. Tak korzystamy np. z podziału na grupy wiekowe i płeć, aby dostosować sposób zwracania się do odbiorców i uwzględniać preferowane godziny odwiedzin użytkowników, optymalizując czasowo planowanie naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń końcowych, z których korzystają odwiedzający, pomagają nam dostosowywać do nich posty pod względem wyglądu optycznego. Zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka, na które każdy użytkownik wyraził zgodę podczas tworzenia profilu na Facebooku, możemy identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz przeglądać ich profile i inne udostępniane informacje.
Facebook wykorzystuje informacje według własnych danych w celu dostarczania i wspierania produktów Facebooka i powiązanych usług opisanych w Facebook Regulamin i Instagram Regulamin. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Przetwarzanie danych
4.1 Cookies

W momencie, gdy wejdziesz na nasz fanpage, zostaniesz poinformowany o używaniu plików cookie poprzez baner cookie z Facebooka i zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody.

4.2.Facebook lnsights

Poprzez tzw. „Insights” na stronie Facebooka mogą być wywoływane przez operatora „fanpage” dane statystyczne z różnych kategorii. Statystyki te są generowane i dostarczane przez Facebooka. Funkcji tej nie można wyłączyć. Nie można również zapobiec tworzeniu i przetwarzaniu danych. Więcej infomracji można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/business/help/144825579583746? helpref=search&sr=15&query=insights

Dla wybranego okresu i dla kategorii fanów, subskrybentów, osób, do których dotarliśmy i osób wchodzących w interakcję, Facebook udostępnia następujące dane:
Łączna liczba wyświetleń strony, „polubienia”, aktywności na stronie, interakcje z postami, zasięg, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi, odsetek kobiet i mężczyzn, pochodzenie według kraju i miasta, język, wyświetlenia i kliknięcia w sklepie, kliknięcia w planerze tras, kliknięcia w numery telefonów. W ten sposób przekazywane są również dane dotyczące grup na Facebooku, które są powiązane z naszą stroną na Facebooku.

W związku z ciągłym rozwojem Facebooka dostępność i przetwarzanie danych zmienia się, dlatego w celu uzyskania dalszych informacji związanych z polityką prywatności Facebooka podajemy link: https://www.facebook.com/about/privacy/

5. Podstawa prawna

Strony te są prowadzone w oparciu o nasze uzasadnione interesy polegające na dostarczaniu aktualnych i pomocnych informacji oraz możliwości interakcji dla naszych użytkowników i odwiedzających oraz z naszymi użytkownikami i gośćmi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Przekazywanie danych za granicę

Facebook udostępnia wg własnych danych otrzymane informacje zarówno wewnętrznie między firmami Facebooka, jak i partnerom zewnętrznym. Otrzymywane informacje są przekazywane w tym celu przez Facebook Ireland do USA i innych krajów trzecich. Przekazywanie do tzw. krajów trzecich odbywa się zgodnie z danymi własnymi Facebooka, na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz ew. na podstawie decyzji wydanych przez Komisję Europejską, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony.

§ 8 Integracja filmów z Vimeo

(1) Do integracji filmów korzystamy z dostawcy Vimeo, które to filmy są przechowywane na http://www.vimeo.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one wszystkie zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przekazywane do Vimeo, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy. Na to przekazywanie danych nie mamy wpływu.

(2) Kiedy odwiedzasz witrynę, Vimeo otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 3 ust. 1 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Vimeo udostępnia konto użytkownika, na które jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konta użytkownika. Vimeo zapisuje Twoje dane jako profil użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badań rynkowych i / lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb i informowania nas o Twoich aktywnościach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa musisz skontaktować się z Vimeo.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Vimeo można znaleźć w Polityce prywatności. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https:// vimeo.com/privacy . Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo, Inc. z siedzibą główną pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

§ 9 Korzystanie z Plausible Analytics

(1) Ponieważ ochrona danych jest dla nas ważna, rezygnujemy ze stosowania inwazyjnych narzędzi do śledzenia stron internetowych np. Google Analytics. Plausible Analytics realizuje szczególnie przyjazną dla ochrony danych koncepcję do analizy Twojej wizyty na stronie.
(2) Korzystamy z Plausible Analytics w celu stałej optymalizacji naszej strony internetowej zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym, w szczególności w celu zrozumienia i poprawy korzystania z naszej strony przez użytkowników. Plausible Analytics nie ustawia żadnych plików cookie i nie przechowuje żadnych informacji w przeglądarce.
(3) Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat Plausible Analytics i ochrony danych w tym narzędziu. Dostawca usług: OÜ Plausible Insights, Västriku tn 2, Tartu.
50403, Estonia; strona internetowa: https://plausible.io/, polityka prywatności: https://plausible.io/data-policy.

(4) W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi analitycznych, nie jesteś śledzony przez urządzenia i strony internetowe. Dodatkowo, wszystkie dane zebrane w ciągu dnia są wyodrębnione i zgromadzone. Plausible Analytics zbiera w tym celu między innymi następujące informacje:

● Data i godzina wizyty na stronie
● tytuł i adres URL odwiedzanych stron
● linki przychodzące
● kraj, w którym się znajdujesz
● agent użytkownika przeglądarki internetowej

Plausible Analytics nie używa i nie przechowuje plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Wszystkie dane są przechowywane całkowicie anonimowo w postaci tzw. hasha. Hash to szyfrowanie danych, którego nie da się odwrócić, czyli nie da się go odszyfrować.
W ten sposób możemy analizować Twoje wizyty na stronie bez przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, które mogłyby zostać odczytane przez nas, Plausible Analytics lub osoby trzecie.

§ 10 Korzystanie z Google Fonts

(1) Na naszej stronie internetowej używamy Google Fonts. To są “Google Czcionki” firmy
Google Inc. Dla obszaru europejskiego firmą odpowiedzialną za wszystkie usługi Google jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

(2) W Twojej przeglądarce nie są zapisywane żadne pliki cookie. Pliki są przechowywane za pośrednictwem Google-domeny fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google
żądania CSS i Czcionek są całkowicie oddzielone od wszystkich innych usług Google.
Jeśli masz konto Google, nie musisz się obawiać przekazania danych z Twojego konta Google do Google podczas korzystania z Google Fonts. Dane będą przechowywane wyłącznie lokalnie na naszych serwerach, tak więc transfer danych do państw trzecich jest wyłączony.

(3) Google Fonts jest ważnym elementem zapewniającym jakość naszej strony internetowej.
Wszystkie Czcionki Google Fonts są automatycznie optymalizowane dla stron internetowych. Pozwala to na zaoszczędzenie objętości danych i to ogromna zaleta, zwłaszcza w przypadku korzystania na urządzeniach mobilnych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, niewielki rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Ponadto Google Fonts są bezpiecznymi Web Fonts. Różne systemy syntezy obrazu (rendering) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych może prowadzić do błędów.
Takie błędy mogą czasem zniekształcać wygląd tekstów lub całych stron internetowych.
Dzięki szybkiej sieci dostarczania treści (CDN), nie ma problemów międzyplatformowych z Google Fonts.
Google Fonts obsługuje wszystkie popularne przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działa niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych systemach operacyjnych, w tym Android 2.2+ oraz iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). My korzystamy z Google Fonts, dzięki czemu możemy zaprezentować cały nasz serwis internetowy tak jednolicie jak to możliwe.

(4) Twoje dane nie będą przekazywane na zewnętrzne serwery Google.

(5) Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Google Fonts, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda.
Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych jest niniejsza zgoda. Ta zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce podczas zbierania danych przez Google Fonts.

§ 11 zastosowanie Friendly Captcha

(1) Nasza strona internetowa korzysta z usług „Friendly Captcha“ (www.friendlycaptcha.com). Usługi te są oferowane przez Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy. Friendly Captcha stosuje szczególną nakładkę sprzyjającą ochronie danych pod względem ochrony stron internetowych i usług online przed SPAMem czy cyfrowymi tworymi (bots).

(2) Friendly Captcha tworzy dla każdego użytkownika indywidualną wyjątkową krypto-zagadkę (zapytanie puzzel), która zostanie automatycznie zastosowana, jak tylko użytkownik rozpocznie wypełnianie formularza. To zadanie przebiegać będzie w tle i jak tylko zostanie ono zakończone , zostanie potwierdzone serwerowi przez Friendly Captcha, iż chodzi o faktyczną osobę fizyczną.

(3) Friendly Captcha przetwarza i gromadzi w powyżej opisanym procesie (zapytanie puzzel) następujące dane danej osoby:
– przeglądarka, system operacyjny, domena i nazwa ścieżki używanej strony internetowej
– sam puzzel, który zawiera informacje o koncie i zabezpieczeniach strony internetowej, której ten puzzel dotyczy
– znacznik czasu.
Ponadto Friendly Captcha przetwarza i zachowuje anonimizowane przez One-Way-Hashing adresy IP, które nie będą mogły zostać zidentyfikowane przez przypisanie do konkretnej osoby.

(4) Nazwane w punkcie 3 dane osobowe zostaną usunięte po 30 dniach.

(5) Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych przez Friendly Captcha dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych firmy Friendly Captcha pod następującyym linkiem:

Click on the button to load the content from friendlycaptcha.com.

Load content

(6) Podstawę prawną odnośnie przetwarzania danych stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 punkt. 1 lit. f RODO) ochrony naszej strony internetowej przed nieupoważnionym dostępem tworów cyfrowych (bots) włącznie z ochroną przed SPAMem czy innymi masowymi atakami.

§ 12 Korzystanie z Hotjar

Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz optymalizować ofertę i doświadczenia na tej stronie. Dzięki technologii Hotjar lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na których stronach, które linki klikają, co im się podoba, a co nie itp.), co pomaga nam w dostosowywaniu naszej oferty do informacji zwrotnych od naszych użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do pozyskiwania danych o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach końcowych, w szczególności adresie IP urządzenia (jest rejestrowany i przechowywany anonimowo tylko podczas korzystania z serwisu), rozmiarze ekranu, typie urządzenia (Unique Device Identifiers), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), języka preferowanego do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Umowa z Hotjar zakazuje mu sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, której możesz udzielić za pośrednictwem naszego banera cookie. Zawarliśmy z Hotjar umowę o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO.

§ 13 Zapytania klientów za pośrednictwem Zendesk

Do przetwarzania zapytań klientów używamy Zendesk Support Widget, platformy obsługi klienta firmy Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102, USA. W tym celu niezbędne dane takie jak nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail są rejestrowane za pośrednictwem naszej strony internetowej, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zendesk można znaleźć w Polityce prywatności pod adresem http://www.zendesk.com/company/privacy.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza, będziemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w celu przetworzenia konkretnego zapytania. Podane dane są traktowane w sposób poufny. Podane dane i historia wiadomości z naszym działem obsługi zostaną zapisane na wypadek dalszych pytań i późniejszego kontaktu. Zawarliśmy z Zendesk umowę o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

§ 14 Korzystanie z portali recenzenckich eKomi, Trustpilot i opineo.pl

Po zgłoszeniu nam szkody i przetworzeniu jej przez nas, możesz zostać poproszony przez nas o ocenę naszych usług. Odbywa się to całkowicie dobrowolnie i dopiero po kliknięciu w przesłany link. W przypadku Trustpilot (Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. Etage, 1112 Kopenhagen K, Dania) oraz opineo.pl – szkody zgłoszone tylko w Polsce – (Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-627 Warszawa, zostaniesz poproszony o podzielenie się ogólną oceną na temat naszej firmy z podaniem imienia i nazwiska (możliwy także pseudonim bez podawania danych osobowych) i adresu mailowego. Nie możemy przypisać Twojej oceny zgłoszonej przez Ciebie szkodzie i nie możemy Cię zidentyfikować, jeśli nie użyjesz żadnych danych osobowych, które już znamy.

Po zawarciu z nami umowy ubezpieczenia, ew. po przetworzeniu przez nas Twojego zgłoszenia szkody, zostaniesz automatycznie poproszony o ocenę naszych usług. Odbywa się to całkowicie dobrowolnie i dopiero po kliknięciu w przesłany link. Dopiero wtedy Twoje dane (adres e-mail i identyfikator zamówienia lub imię i nazwisko) zostaną przekazane niezależnemu usługodawcy eKomi (www.ekomi.de, eKomi Ltd., Zimmerstraße 11, 10969 Berlin). eKomi otrzymuje wówczas Twoje dane tylko w celu uzyskania ocen przez simplesurance. Przetwarzanie Twoich danych przez eKomi jest zautomatyzowane. Przekazaną eKomi ocenę możemy przypisać do zawartej umowy lub do zgłoszonej przez Ciebie szkody. Pozyskiwanie ocen przez naszego usługodawcę odbywa się na nasze polecenie i zgodnie z umową o realizację zamówienia (art. 28 RODO).

Kontakty te są oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w połączeniu z motywem 47 RODO (reklama bezpośrednia jako uzasadniony interes simplesurance GmbH). Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@simplesurance.de bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

Polityki prywatności naszych usługodawców można znaleźć pod adresami:

ekomi https://www.ekomi.de/de/datenschutz/
Trustpilot https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms/
Opineo.pl https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html

§ 15 Ochrona danych w przypadku aplikacji i procesu rekrutacyjnego

Możesz aplikować do naszej firmy wyłącznie za pośrednictwem naszego serwisu Internetowego https://www.simplesurance.com/de/karriere. Aby móc tam przeglądać nasze oferty pracy, możesz przejść do stron naszego usługodawcy Greenhouse. Przesyłanie do nas Twoich danych jako kandydata do pracy jest zaszyfrowane.

Twoje dane przetwarzamy w naszych systemach informatycznych w ramach procesu rekrutacyjnego. Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli przekazujesz nam swoje dokumenty aplikacyjne (np. wysłane z własnej inicjatywy) oraz swoje dane osobowe w niezaszyfrowanej wiadomości e-mail lub pocztą, wyrażasz zgodę na tę metodę transmisji. Wyrażasz również zgodę na komunikowanie się z Tobą w trakcie procesu rekrutacyjnego za pomocą niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, na przykład w celu potwierdzenia otrzymania Twojej aplikacji niezaszyfrowaną wiadomością e-mail. Podstawą prawną tego kanału komunikacji jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Możesz odwołać swoją zgodę na niezaszyfrowaną komunikację e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@simplesurance.de ze skutkiem na przyszłość.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej. Jeżeli zawieramy z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi i przekazywane do działy administracji personalnej. Jeżeli nie zawieramy z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu lub zakończeniu procesu rekrutacyjnego na to stanowisko, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z jakimikolwiek innymi prawnie uzasadnionymi interesami z naszej strony (np. ustawowe okresy przechowywania). Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie Twoich danych w ramach Talent Pool przez dłuższy okres, Twoje dane będą przechowywane przez kolejne 2 lata.

Dalszy proces rekrutacyjny jest obsługiwany przez naszego usługodawcę Greenhouse, tzn. wszystkie podane przez Ciebie dane zostaną przesłane do Greenhouse.

Zarządzanie danymi rekrutacyjnymi i procesami rekrutacyjnymi przez Greenhouse

Do zarządzania naszą rekrutacją i związanymi z nią procesami korzystamy z usług firmy Greenhouse (www.greenhouse.io, Greenhouse Software Inc., 455 Broadway, New York NY, 10013 USA).

Dane osobowe, które są nam udostępniane w ramach procesu rekrutacyjnego online, są przechowywane i przetwarzane na serwerach Greenhouse w USA. Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie wzorcowych klauzul umownych UE, które gwarantują również odpowiedni poziom ochrony danych. W razie potrzeby będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji. Nie będziemy przekazywać danych z Twoich dokumentów aplikacyjnych innym firmom ani stronom trzecim w celu innego ich wykorzystania niż przetwarzanie Twojej aplikacji.

Prawa osób, których to dotyczy

Zgodnie z RODO i BDSG masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym działem HR pod adresem dataprotection@simplesurance.de.

§ 16 Bezpieczeństwo danych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy szeroko rozpowszechnionej metody TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, używamy zamiast tego 128-bitowej technologii v3.

Czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, możesz sprawdzić za pomocą obrazka zamkniętego klucza lub symbolu kłódki na dolnym pasku stanu Swojej przeglądarki.

Poza tym stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

§ 17 Terminy usuwania

Twoje dane osobowe są usuwane, o ile nie uniemożliwiają tego ustawowe wymogi dotyczące przechowywania, gdy złożyłeś wniosek o usunięcie, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego były przechowywane lub gdy ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych.

§ 18 Aktualność i zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i pochodzi z grudnia 2023 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmiany wymagań prawnych lub urzędowych może być konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualną w danym momencie Politykę prywatności można w każdej chwili otworzyć i wydrukować z tej strony internetowej.

Wersja do druku

Pobierz oświadczenie o ochronie danych osobowych (dokument PDF)*

*Wskazówka:
Do wyświetlenia dokumentu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Wykorzystując poniższy link, możesz bezpłatnie pobrać readera na swój komputer. Przejdź na stronę do pobrania Adobe