Wersja do druku

Oświadczenie o ochronie danych osobowych                       T-Systems

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(1) Ochrona i bezpieczne przetwarzanie danych, mają dla nas duże znaczenie. Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom, na zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych została wyznaczona firma T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Posiadająca wieloletnie doświadczenie firma T-Systems MMS wspiera nas we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych i technologicznych.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało opracowane na podstawie przepisów prawa: artykuł 12 i 13 rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Przedwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa: art. 6 ust. 1 b) RODO w celu spełnienia warunków umowy lub do wykonania niezbędnych czynności przedumownych, które mają miejsce na wniosek Klienta.

Niniejszym informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi określane są informacje typu nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail czy aktywność na stonie internetowej, które mogą być przyporządkowane do konkretnego Klienta.

(2) Za zgodność z art. 4, ust. 7 RODO odpowiada

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlin

Telefon: 800707041 (bezpłatnie | Pn.-Pt. godz. 09:00 – 18:00)

E-Mail: [email protected]

Nasi specialiści w dziedzinie ochrony danych osobowych są osiągalni pod adresem e-mail: [email protected].

(3) W chwili nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Klienta dane (obowiązkowe informacje: adres e-mail, treść wiadomości) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Klienta. Możemy przetwarzać również podane przez Klienta dane aby poinformować go o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesłać e-mail z informacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Powstałe w tym kontekście dane usuwamy po tym, jak przechowywanie ich nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania danch.

(4) Jeśli dla poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usług usługodawców kontraktowych lub chcielibyśmy wykorzastać dane Klienta do celów reklamowych, Klient zostanie szczegółowo poinformowany przebiegu odpowiednich procesów. Przy tym określamy również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.

§ 2 Prawa Klienta

Zgodnie z RODO Klientowi przysługują następujące prawa:

 • udzielenia informacji o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, wszelkich odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania (art. 15 RODO);
 • żądania poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • udzielenie przyzwolenia na odstąpienie w dowolnym momencie od wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO);
 • żądania w niektórych przypadkach usunięcia danych w ramch art. 17 RODO – w szczególności gdy dane te nie są już potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, kiedy są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy Klient na podstawie art. 7 ust. 3 RODO wycofał zgodę na przetwarzanie lub zgłosił sprzeciw na podstawie art. 21 RODO;
 • żądania, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dostępu do danych, jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek ich usunięcia zostanie zakwestionowany (art. 18 RODO);
 • do możliwości przesyłania danych, tzn. dane przekazane nam przez Klienta mogą być odbierane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, takim jak plik CSV, i ewentualnie przekazywane innym podmiotom (art. 20 RODO);
 • do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym wyspecializowanym w przetwarzaniu danych.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, usunięcie i poprawienie danych, wnioski o przekazanie danych lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy wysyłać pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres

simplesurance GmbH

persönlich/vertraulich

Datenschutzbeauftragter

Hallesches Ufer 60

10963 Berlin

E-Mail: [email protected]

Telefon: 800707041 (bezpłatnie | Pn.-Pt. godz. 09:00 – 18:00)

Pragniemy również podkreślić, że Klient może w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi art. 21 RODO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej stroniy internetowej.

(1) W celu skorzystania ze strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie zarejestruje się lub w inny sposób nie przekaże nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Gdy Klient chce obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść wywołanej strony (konkretna strona)
 • Status dostępu/ kod statusu HTTP
 • ilość przekazywanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowaia przeglądarki.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie zapisywanie są na komputerze Klienta w chwili korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w przeglądarce z której korzysta Klient i przez którą przepływają pewne informacje do miejsca, które je ustawia (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego aby oferta internetowa była dla użytkownika ogólnie bardziej przyjazna i efektywna.

(3) Stosowanie plików cookie:
a) Ta strona używa następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

 • Trwałe pliki cookie (patrz b).

b) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki

c) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i odmówić akceptacji na przykład cookies innych firm lub wszystkich cookies. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

d) Używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika na ptrzeby przyszłych wizyt na naszej stronie, jeżeli posiada on u nas konto. W przeciwnym razie użytkownik będzie musiał zalogować się ponownie przy każdej wizycie.

 

Ustawienia plików cookie

Ustawienia plików cookie

 

§ 4 Przekazywanie danych

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Dane osobowe Klienta przekazujemy osobom trzecim tylko w przypadku gdy

 • Klient wyraził wyraźną zgodę, według art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. a RODO,
 • Przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych Klienta ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę,
 • W przypadku zaisnienia obowiązku prawnego w odniesieniu do przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. c RODO oraz
 • Jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 cz.1 lit. b) RODO do przetwarzania stosunków umownych z Klientem

§ 5 Korzystanie z naszego sklepu internetowego

(1) Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcie umowy konieczne jest podanie nam danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i umowy. Informacje wymagane do realizacji zamówień są zaznaczone oddzielnie, natomiast dalsze informacje są podawane dobrowolnie. Podane przez Klienta dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W związku z tym możemy przekazać dane Klienta dotyczące płatności naszemu podmiotowi bankowemu. Podstawą prawną ku temu jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. b RODO.

(2) Możemy również przetwarzać podane przez Klienta dane w celu poinformowania go o innych intresujących produktach z naszego portfolio lub przesłania e-maili z informacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] bez ponoszenia innych kosztów, niż te wynikające z podstawowej taryfy transmisji danych.

(3) Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ogrniczamy przetwarzanie danych, tzn. Będą one wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków prawnych.

(4) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych Klienta, a w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

§ 6 Korzystanie z programu Salesforce

W celu opracowynia zapytań Klienta i komunikacji z nim przez pocztę elektroniczną czy telefonicznie, dane osobowe Klienta są przechowywane i przetwarzane w naszym systemie CRM ( (Salesforce Service Cloud & Salesforce Marketing Cloud). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. System CRM jest obsługiwany przez Salesforce Inc. Dane Klienta (firma, dane kontaktowe, adres, numer telefonu,e-mail, użytkownicy aplikacji (imię nazwisko, adres e-mail) oraz pozwolenia marketingowe) będą szyfrowane w niezmienionej postaci (tj. bez zachowania anonimowości czy pseudonimów) zgodnie ze standardową procedurą, a następnie udostępniane przez Salesforce w Europie, Kanadzie i USA. Szyfrowanie sprawia, że dane Klienta są niedostępne dla samej firmy Salesforce. Salesforce podporządkował się polityce ochrony danych UE-USA www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Polityka prywatności Salesforce jest dostępna na stronie internetowej: www.salesforce.com/de/company/privacy abrufbar.

Poprzez ten system przechowujemy informacje dotyczące wykorzystania poczty elektronicznej (mailing, otwieranie, klikanie) w celu ulepszenia naszych usług dla Klienta i dostarczenia mu bardziej optymalnych informacji. W każdej chwili Klient oczywiście może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w tym kontekście.

§ 7 Korzystanie z wtyczek do portali społecznościowych

(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do mediów społecznościowych Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram. Używamy tzw. rozwiązania z podwójnym kliknięciem. Oznacz to, że podczas otwierania naszej witryny, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu pola nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy Klientowi możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole a tym samym jego aktywację, dostawca wtyczek otrzymuje informcje, że Klient odwiedził odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebook und Xing, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu, zgodnie z danymi dostawcy w Polsce. Po aktywacji wtyczki dane osobowe są przekazywane przez użytkownika do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (dla dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przez kliknięciem na szare pole w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania, okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane o Kliencie jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w przypadku prezentacji reklamy konsumpcyjnej i służy do poinformowania innych użytkowników o aktywności Klienta na naszej stronie internetowej. Klient ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profili użytkowników, przy czym musi się on skontaktować z odpowiednim dostawcą wtyczek aby z tego prwa skorzystać. Poprzez wtyczki oferujemi Klientowi możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Klientów. Podstawą prawną do korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO.

(4) Dane są przechowywane niezależnie od tego, czy Klient posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeśli jest zalogowany u dostawcy wtyczki, jego dane zebrane u nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Gdy Klient kliknie aktywowany przycisk, np. połączy się ze stroną, dostawca wtyczek również zapisze te informacje w koncie użytkownika i publicznie udostępni je kontaktom użytkownika. Zalecamy po użyciu sieci społecznościowej regularne wylogowywanie się z niej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczek.

(5) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przechowywania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, zgodnie z poniższym powiadomieniem. Dostarczą one również więcej informacji na temat praw Klienta i ustawień prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL wraz z ich danymi dotyczącymi ochrony danych:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php ; dalsze informacje o gromadzeniu danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other – applications jak również www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

f) Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388 ; Facebook podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dostępne na stronie: https://instagram-basics.de/datenschutzerklaerung .

§ 8 Integracja filmów wideo z YouTube

(1) W naszej ofercie internetowej umieściliśmy filmy na You Tube, które są przechowywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie zostały zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony danych“, tzn. żadne dane o Kliencie jako użytkowniku nie będą przesłane do YouTube, jeśli Klient nie odtwarza filmów wideo. Dane, o których będzie mowa w akapicie drugim, będą przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzane są filmy. Nie mamy żadnego wpływu na transmisję danych.

(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o tym, że Klient wywołał odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto przekazywane będą dane określone w § 3 niniejszej deklaracji. Jest to niezależne od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które zalogowany jest Klient, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli Klient jest zalogowany na Google, dane jego będą powiązane bezpośrednio z jego kontem. Gdy Klient nie chce być skojarzony z profilem na YouTube, musi wylogować się przed naciśnięciem przycisku. YouTube przechowuje dane Klientów jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu rozpowszechnienia reklamy marketingowej i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. Klient ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profilu użytkownika, przy czym musi skontaktować się z YouTube, aby z tego prawa skorzystać.

(3) Więcej informacji na temat celu, zakresu gromadzenia i przechowywania danych osobowych przez YouTube znajduje się w orzeczeniu o ochronie danych. Znajdują się tam również dalsze informacje o prawach Klienta i możliwościach ustawień ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google przetwarza dane osobowe Klienta również w USA i podporządkował się polityce ochrony prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 9 Korzystanie z Google Analytics

(1) Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. “(“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Klienta z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam ograniczony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i użytkowaniem internetu.

(2) Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

(3) Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych genarowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem “_anonimizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie ograniczonej, co pozwala wykluczyć relację osobistą. Jeśli zebrane dane osobowe są osobiste, dostęp do nich zostanie natychmiast zablokowany, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(5) Google Analytics używamy do analizowania użytkowania naszej strony internetowej i regularnegojej ulepszania. Dzięki pozyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę czyniąc ją tym samym bardziej interesującą dla Klienta. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podporządkował się polityce prywatności UE-US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: www.google.com/analytics/terms/de.html , wgląd do informacji o ochronie danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Ta strona wykorzystuje również Google Analytics pozyskane z urządzeń analizy przepływu odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Pozyskiwaną z urządzeń analizę użytkownika Klient może w koncie Klienta dezaktywować w zakładce „Moje dane“, „dane osobowe“

§ 10 Bezpieczna płatność

Dokonując płatności za polisę ubezpieczeniową Klient nie podejmuje żadnego ryzyka. simplesurance przekazuje dane kontaktowe Klienta oraz zamówione ubezpieczenie partnerom Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) lub PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) w oddzielnych, specjalnie zaszyfrowanych forularzach. Po czym Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwerów bezpieczeństwa partnerów, gdzie wprowadza wymagane informacje o płatności. Dane dotyczące płatności są wprowadzane wyłącznie przez certyfikowanych zewnętrznych dostawców usług płatniczych. simplesurance nie przechowuje żadnych danych związanych z płatnościami, takich jak dane karty kredytowej czy dane konta.

§ 11 Zapytania Klientów za pośrednictwem Zendesk

Do opracowania zapytań Klientów używamy widżetu wsparcia technicznego Zendesk, platformy obsługi Klienta Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. W związku z powyższym, za pośrednictwem naszej strony internetowej gromadzone są niezbędne dane, takie jak nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytania Klientów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych Zendesk znajduje się w polityce prywatności Zendesk pod adresem http://www.zendesk.com/company/privacy.

Jeżeli Klient skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe podane przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia konkretnego zapytania. Udostępnione dane będą traktowane jako poufne. Podane dane oraz historia wiadomości w naszym punkcie serwisowym zostaną zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz w celu ułatwienia późniejszego kontaktu. Podstawą prawną jest umowa o realizację zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO z firmą Zendesk, która z kolei posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA (Privacy Shield).

§ 12 Bezpieczeństwo danych

Na stronie internetowej, podczas wizyty na niej wykorzystujemy popularną metodę TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę Klienta. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka Klienta nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy z technologii 128-bit v3. O tym, czy jedna strona naszej witryny jest przesyłana w zaszyfrowanej formie, Klient może rozpoznać po symbolu zamknięty klucza lub symbolu kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Klienta przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

§ 13 Usuwanie danych

Dane osobowe Klienta zostaną usunięte, jeśli nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi ustawoami o czasie przechowywania danych, jeśli Klient wystąpił z wnioskiem o ich usunięcie, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zapisane lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych.

§ 14 Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest ważne i posiada aktualny status od października 2019 r.
W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Aktualną deklarację ochrony danych można wywołać i wydrukować w dowolnym momencie na tej stronie internetowej.

Wersja do druku

Pobierz oświadczenie o ochronie danych osobowych (dokument PDF)*

*Wskazówka:
Do wyświetlenia dokumentu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Wykorzystując poniższy link, możesz bezpłatnie pobrać readera na swój komputer.
Przejdź na stronę do pobrania Adobe