Wersja do druku

Prawo odstąpienia od umowy

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego BGB. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby dokonać wysłania powiadomienia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy (np. listownie, telefaksem, czy e-mailem). Istnieje możliwość skorzystania z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Odstąpienie listowne należy kierować do:

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin, Niemcy

W razie odstąpienia przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na numer faksu:

+49 30-688316499

W razie odstąpienia przesłanego e-mailem należy wysłać odwołanie na adres e-mail:

support.pl@simplesurance.com

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z mocą wsteczną, a my po otrzymaniu anulowania zwracamy zapłaconą składkę. Zwrot kwoty podlegającej zwrotowi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania rezygnacji.

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez obie strony umowy, zanim dokonali Państwo odstąpienia od umowy , jak rówież w przypadku regulacji szkody.

Wersja do druku

Pobierz pouczenie o rezygnacji (dokument PDF)*

*Wskazówka:
Do wyświetlenia dokumentu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Wykorzystując poniższy link, możesz bezpłatnie pobrać readera na swój komputer.
Przejdź na stronę do pobrania Adobe