Wersja do druku

Prawo do rezygnacji i pouczenie o rezygnacji

1. Rezygnacja z umów ubezpieczeniowych dla elektroniki mobilnej (smartfon, tablet, laptop, aparat fotograficzny)

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do BGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarcza terminowe odesłanie odwołania.

Odwołanie należy kierować do:

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin, Niemcy

W razie odwołania przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na nr faksu

Nr. faksu +49 30-688316499

E-Mail: [email protected]

Skutki odwołania

W razie skutecznego odwołania kończy się ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania zwracamy Państwu częściową składkę ubezpieczeniową. Wysokość zwrotu składki naliczana jest od daty wpływu odwołania. Zwrot należnych składek ubezpieczeniowych następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania, skuteczne odwołanie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń i nabytych korzyści (np. odsetek).

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez Państwo i przez nas, zanim wykonali Państwo prawo odwołania.

Patrz też: §15 Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

2. Rezygnacja z umów ubezpieczeniowych dla rowerów i rowerów elektrycznych

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do BGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarcza terminowe odesłanie odwołania.

Odwołanie należy kierować do:

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
10963 Berlin, Niemcy

W razie odwołania przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na nr faksu

Nr. faksu +49 30-688316499

E-Mail: [email protected]

Skutki odwołania

W razie skutecznego odwołania kończy się ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania zwracamy Państwu częściową składkę ubezpieczeniową. Wysokość zwrotu składki naliczana jest od daty wpływu odwołania. Zwrot należnych składek ubezpieczeniowych następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania, skuteczne odwołanie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń i nabytych korzyści (np. odsetek).

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez Państwo i przez nas, zanim wykonali Państwo prawo odwołania.

Patrz też: §16 Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

3. Rezygnacja z umów ubezpieczeniowych dla urządzeń grzewczych, urządzeń ogrodniczych, narzędzi

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do BGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarcza terminowe odesłanie odwołania.

Odwołanie należy kierować do:

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
10963 Berlin, Niemcy

W razie odwołania przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na nr faksu

Nr. faksu +49 30-688316499

E-Mail: [email protected]

Skutki odwołania

W razie skutecznego odwołania kończy się ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania zwracamy Państwu częściową składkę ubezpieczeniową. Wysokość zwrotu składki naliczana jest od daty wpływu odwołania. Zwrot należnych składek ubezpieczeniowych następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania, skuteczne odwołanie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń i nabytych korzyści (np. odsetek).

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez Państwo i przez nas, zanim wykonali Państwo prawo odwołania.

Patrz też: §16 Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

4. Rezygnacja z umowy przedłużenie gwarancji dla urządzeń grzewczych, urządzeń ogrodniczych, narzędzi

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do BGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarcza terminowe odesłanie odwołania.

Odwołanie należy kierować do:

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
10963 Berlin, Niemcy

W razie odwołania przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na nr faksu

Nr. faksu +49 30-688316499

E-Mail: [email protected]

Skutki odwołania

W razie skutecznego odwołania kończy się ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania zwracamy Państwu częściową składkę ubezpieczeniową. Wysokość zwrotu składki naliczana jest od daty wpływu odwołania. Zwrot należnych składek ubezpieczeniowych następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania, skuteczne odwołanie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń i nabytych korzyści (np. odsetek).

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez Państwo i przez nas, zanim wykonali Państwo prawo odwołania.

Patrz też: §16 Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

5. Rezygnacja z umów ubezpieczeniowych dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do BGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarcza terminowe odesłanie odwołania.

Odwołanie należy kierować do:

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
10963 Berlin, Niemcy

W razie odwołania przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na nr faksu

Nr. faksu +49 30-688316499

E-Mail: [email protected]

Skutki odwołania

W razie skutecznego odwołania kończy się ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania zwracamy Państwu częściową składkę ubezpieczeniową. Wysokość zwrotu składki naliczana jest od daty wpływu odwołania. Zwrot należnych składek ubezpieczeniowych następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania, skuteczne odwołanie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń i nabytych korzyści (np. odsetek).

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez Państwo i przez nas, zanim wykonali Państwo prawo odwołania.

Patrz też: §16 Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

6. Rezygnacja z umowy przedłużenie gwarancji dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego

Swoje oświadczenie o zawarciu umowy mogą Państwo odwołać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia bez podania przyczyn w formie tekstowej (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa certyfikatu, postanowień umowy łącznie z Ogólnymi Warunkami pakietu assistance simplesurance dla urządzeń, dalszych informacji zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczenia w związku z §§ 1 do 4 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych (VVG-Informationspflichtenverordnung) oraz niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed wykonaniem naszych zobowiązań zgodnie z § 312 g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB w związku z artykułem 246 § 3 niemieckiej ustawy wprowadzającej do BGB. Dla zachowania terminu odwołania wystarcza terminowe odesłanie odwołania.

Odwołanie należy kierować do:

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
10963 Berlin, Niemcy

W razie odwołania przesłanego telefaksem należy wysłać odwołanie na nr faksu

Nr. faksu +49 30-688316499

E-Mail: [email protected]

Skutki odwołania

W razie skutecznego odwołania kończy się ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania zwracamy Państwu częściową składkę ubezpieczeniową. Wysokość zwrotu składki naliczana jest od daty wpływu odwołania. Zwrot należnych składek ubezpieczeniowych następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed końcem terminu do złożenia odwołania, skuteczne odwołanie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń i nabytych korzyści (np. odsetek).

Szczególne wskazówki

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wygasa, jeżeli na Państwa wyraźne życzenie umowa została w całości wykonana przez Państwo i przez nas, zanim wykonali Państwo prawo odwołania.

Patrz też: §16 Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Wersja do druku

Pobierz pouczenie o rezygnacji (dokument PDF)*

*Wskazówka:
Do wyświetlenia dokumentu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Wykorzystując poniższy link, możesz bezpłatnie pobrać readera na swój komputer.
Przejdź na stronę do pobrania Adobe